نایب رئیس
نایب رئیس

نظارت و حقوقی
کمیسیون نظارت و حقوقی

املاک
کمیسیون فنی و تخصصی املاک

مالی
کمیسیون مالی و برنامه ریزی

فرهنگی و اجتماعی
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

عمران
کمیسیون عمران

خدمات شهری
کمیسیون خدمات شهری

بهداشت و فناوری
کمیسیون بهداشت و

محیط زیست و فناوری

برگزاری جلسه بحث و تبادل نظر پیرامون رفع مشکلات و معضلات سطح شهر

برگزاری جلسه بحث و تبادل نظر پیرامون رفع مشکلات و معضلات سطح شهر

ادامه مطلب ادامه مطلب
تجلیل از اعضای شورای حل اختلاف شهرستان

تجلیل از اعضای شورای حل اختلاف شهرستان

ادامه مطلب ادامه مطلب
طرح تفکیک پسماند

طرح تفکیک پسماند

ادامه مطلب ادامه مطلب
بخشودگی عوارض

بخشودگی عوارض

ادامه مطلب ادامه مطلب
برگزاری جلسه کمیسیون اداری، مالی

برگزاری جلسه کمیسیون اداری، مالی

ادامه مطلب ادامه مطلب
شنبه مورخ ٣٠ بهمن ماه ١۴٠٠/ساعت ٩ صبح/سالن جلسات شورای اسلامی شهر

شنبه مورخ ٣٠ بهمن ماه ١۴٠٠/ساعت ٩ صبح/سالن جلسات شورای اسلامی شهر

ادامه مطلب ادامه مطلب
لایحه بودجه سال 1401

لایحه بودجه سال 1401

ادامه مطلب ادامه مطلب
یکشنبه مورخ ۵ دی ماه  ⏳١۵:٠٠   ✨سالن جلسات شورای اسلامی شهر

یکشنبه مورخ ۵ دی ماه ⏳١۵:٠٠ ✨سالن جلسات شورای اسلامی شهر

ادامه مطلب ادامه مطلب
شنبه مورخ ۱۳ آذر ماه/سالن جلسات شورای اسلامی شهر

شنبه مورخ ۱۳ آذر ماه/سالن جلسات شورای اسلامی شهر

ادامه مطلب ادامه مطلب
محمدپاپی نژاد رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد در پیامی فرارسیدن هفته دولت را تبریک گفتند.

محمدپاپی نژاد رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد در پیامی فرارسیدن هفته دولت را تبریک گفتند.

ادامه مطلب ادامه مطلب
صحن شورای اسلامی شهر

صحن شورای اسلامی شهر

ادامه مطلب ادامه مطلب
پیام تبریک شورای اسلامی شهر بروجرد به مناسبت سالروز شهادت شهید مهدی باکری و روز شهردار

پیام تبریک شورای اسلامی شهر بروجرد به مناسبت سالروز شهادت شهید مهدی باکری و روز شهردار

ادامه مطلب ادامه مطلب

اعضای محترم شورای اسلامی شهر بروجرد

image
سرکار خانم

اشرف چگنی

image
آقای

محسن تنه کار

image
آقای

احسان دالوند

image
آقای 

احمدرضا محمدی 


David Parker


   


image
آقای

غلامعباس یاراحمدی

image
سرکار خانم

اشرف کاظمیان 

image
آقای

امیر شاهوردی

image
آقای

میثم گودرزی

                                                 


                                                                                   << مصوبات، دستور جلسات و اخبار کمیسیون های شورای اسلامی شهر بروجرد >>


     <<ارتباط با ما>> 

بند 2 از جلسه رسمی شماره 154 ( درخواست خانم شرفي پور)

بازگشت به لايحه شماره 44482.م.ص.1402.38.38 مورخ 1402.09.19 جنابعالي در مورد درخواست خانم شرفي پور، مالک ملکي واقع در خيابان شهيد رضايي به پلاک ثبتي 3978 - 10، مبني بر: تقسيط باقيمانده بدهي ملک خود به مبلغ 521.649.000 ريال بابت عوارضات در اقساط 36 ماهه،

به اطلاع مي رساند:

در دومين بند صورتجلسه شماره 154 مورخ 1402.12.01 جلسه رسمي فوق العاده شوراي اسلامي شهر بروجرد، لايحه مارالبيان با اکثريت مطلق آراء به تصويب اعضاء محترم شورا رسيد.

بند 1از جلسه رسمی شماره 154 ( صورتجلسه توافق با ورثه مرحوم کبيري )

بازگشت به لايحه شماره 46042.م.ص.1402.2.2 مورخ 1402.11.04 جنابعالي در خصوص صورتجلسه توافق با ورثه مرحوم کبيري جهت پرداخت مابه التفاوت 8 قطعه واگذار شده در اراضي کمپينگ به ميزان 46.01 مترمربع به شهرداري تحت عنوان معوض بابت توافق بعمل آمده سال 1381 در اراضي بيشه کبيري واقع در محدوه پارک فدک طبق نظرکارشناس رسمي دادگستري به تاريخ 1402.09.25 از قرار هر مترمربع 100.000.000 ريال و ارزش کلي 4.601.000.000 ريال،

به اطلاع مي رساند:

در يکمين بند صورتجلسه شماره 154 مورخ 1402.12.01 جلسه رسمي فوق العاده شوراي اسلامي شهر بروجرد، لايحه پيش گفته با اکثريت مطلق آراء به تصويب اعضاء شورا حاضر در جلسه در زمان رآي گيري رسيد.

بند 3 از جلسه رسمی شماره 153 ( تقاضاي آقاي افشاري نادري مالک ملکي واقع در خيابان 45 متري بسيج )

  بازگشت به لايحه شماره 5468. يک م مورخ 1402.11.07 جنابعالي پيرامون تقاضاي آقاي افشاري نادري مالک ملکي واقع در خيابان 45 متري بسيج مبني بر: بروز رساني و درصدگيري مبلغ 8.000.000.000 ريال به نرخ روز، که طي 5 مرحله در سال هاي 1399 و 1400 بابت بخشي از بدهي ملک خود به حساب شهرداري واريز نموده اند، با توجه به تورم موجود و کاهش ارزش مالي مبالغ واريزي،

به اطلاع مي رساند:

در سومين بند صورتجلسه شماره 153 مورخ 1402.11.29 جلسه رسمي عادي شوراي اسلامي شهر بروجرد، لايحه مذکور به اتفاق آراء به تصويب اعضاء محترم شورا رسيد.

بند 2 از جلسه رسمی شماره 153 ( توافق نامه با آقاي مقدم جهت خريد 24 مترمربع زمين شهرداري )

بازگشت به لايحه شماره 46045.م.ص.1402.2.2 مورخ 1402.11.04 جنابعالي راجع به توافق نامه با آقاي مقدم جهت خريد 24 مترمربع زمين شهرداري واقع در اراضي جنب پارک رسالت و الحاق به قطعه شماره 82 واقع در اين اراضي متعلق به ايشان بدليل تغيير و اصلاح نقشه اراضي مذکور و تغيير معبر ها و مستند به ماده 3 آئين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازي و عمران شهري طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري به تاريخ 1402.10.19 از قرار هر متر مربع 28.000.000 ريال و ارزش کلي 672.000.000 ريال،

به اطلاع مي رساند:

در دومين بند صورتجلسه شماره 153 مورخ 1402.11.29 جلسه رسمي عادي شوراي اسلامي شهر بروجرد، لايحه مارالبيان با اکثريت مطلق آراء به تصويب اعضاء محترم شورا رسيد.

بند 1 از جلسه رسمی شماره 153 ( توافق نامه با آقاي اميدعلي جهت خريد 73 سانتي مترمربع زمين شهرداري )

بازگشت به لايحه شماره 46044.م.ص.1402.2.2 مورخ 1402.11.04 جنابعالي توافق نامه با آقاي اميدعلي جهت خريد 73 سانتي مترمربع زمين شهرداري با کاربري تجاري و الحاق به قطعه شماره 3 از بلوک يک واقع در کوي پزشکان داراي کاربري تجاري متعلق به ايشان، به استناد ماده 3 آئين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازي و عمران شهري طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري به تاريخ 1402.10.04 از قرار هر متر مربع 180.000.000 ريال و ارزش کلي 131.400.000 ريال،

به اطلاع مي رساند:

در يکمين بند صورتجلسه شماره 153 مورخ 1402.11.29 جلسه رسمي عادي شوراي اسلامي شهر بروجرد، لايحه پيش گفته به اتفاق آراء به تصويب اعضاء محترم شورا رسيد.

بند 3 از جلسه رسمی شماره 152 ( بودجه سال 1403 شهرداري بروجرد)

بازگشت به لايحه شماره 44.5352 مورخ 1402.10.30 جنابعالي راجع به بودجه سال 1403 شهرداري بروجرد و سازمان هاي تابعه به مبلغ پيشنهادي 2500 ميليارد تومان به همراه قوانين و مقررات مالي و تبصره هاي آن،

به اطلاع مي رساند:

در سومين بند صورتجلسه شماره 152 مورخ 1402.11.26 جلسه رسمي فوق العاده شوراي اسلامي شهر بروجرد، پس از بررسي لايحه بودجه پيشنهادي توسط کميسيون اداري مالي شورا و اعلام کاهش اعتبار در رديف هاي پيشنهاد شده آن به مدير محترم واحد برنامه و بودجه شهرداري به ميزان کلي 2100 ميليارد تومان و تعيين پروژه هاي مهم و ضوابط مربوط به آنها، لايحه بودجه سال 1403 شهرداري و سازمان هاي تابعه به مبلغ 2100 ميليارد تومان، با اکثريت مطلق آراء به تصويب اعضاء محترم شورا رسيد.

بند 1 از جلسه رسمی شماره 151 (تعرفه دفترچه عوارض سال 1403 )

بازگشت به لايحه شماره 45409.م.ص.1402.5.5 مورخ 1402.10.16 جنابعالي در خصوص تعرفه دفترچه عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي به همراه دفترچه ارزش مالياتي املاک ( موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم ) جهت اجرا در سال 1403 منطبق با دستورالعمل شماره 202865 مورخ 1402.09.28 وزير محترم کشور با موضوع عناوين عوارض و بهاي خدمات و ترتيبات وصول آنها،

به اطلاع مي رساند:

در يکمين بند صورتجلسه شماره 151 مورخ 1402.11.15 جلسه رسمي عادي شوراي اسلامي شهر بروجرد، لايحه مارالذکر پس از اعمال اصلاحات لازم توسط کميسيون اداري - مالي شورا،

با اکثريت مطلق آراء به تصويب اعضاء محترم شورا رسيد.

بند 8 از جلسه رسمی شماره 150 ( توافق با ورثه محمد رازاني )

بازگشت به لوايح شماره 45336.م.ص.1402.2.2 مورخ 1402.10.13 جنابعالي مبني بر: توافق با ورثه محمد رازاني جهت پرداخت مابه التفاوت قطعات معوض واگذار شده بابت توافق پلاک ثبتي 3236 واقع در اراضي جنب پارک رسالت به شهرداري ( که توافق اوليه آن در سال 1386 بوده است ) به ميزان 12.17 متر مربع طبق نظر کارشناسان دادگستري به تاريخ 1402.07.20 از قرار هرمتر مربع 40.000.000 و ارزش کلي 486.800.000 ريال،

به اطلاع مي رساند:

در هشتمين بند صورتجلسه شماره 150 مورخ 1402.11.11 جلسه رسمي عادي شوراي اسلامي شهر بروجرد، لايحه صدرالاشاره با اکثريت مطلق آراء به تصويب اعضاء شورا حاضر در جلسه در زمان رآي گيري رسيد.

بند 7 از جلسه رسمی شماره 150 ( درخواست آقاي علي محمد خسروي )

بازگشت به لايحه شماره 45434.م.ص.1402.36.36 مورخ 1402.10.17 جنابعالي در خصوص درخواست آقاي علي محمد خسروي مالک قطعه زمين قولنامه ايي به مساحت 182 مترمربع با کاربري مسکوني واقع در خيابان دکتر آيت مبني بر: اخذ پروانه ساخت با توجه به اينکه در بافت پر قرار دارد،

به اطلاع مي رساند:

در هفتمين بند صورتجلسه شماره 150 مورخ 1402.11.11 جلسه رسمي عادي شوراي اسلامي شهر بروجرد، لايحه صدرالاشاره به اتفاق آراء به تصويب اعضاء شورا حاضر در جلسه در زمان رآي گيري رسيد.

بند 6 از جلسه رسمی شماره 150 ( صدور مجوز فروش باقيمانده پلاک ثبتي 3570 اصلي بخش يک واقع در انتهاي خيابان بهار )

بازگشت به لوايح شماره 45294.م.ص.1402.36.36 مورخ 1402.10.12 و 46023.م.ص.1402.36.36 مورخ 1402.11.03 جنابعالي با موضوع: صدور مجوز فروش باقيمانده پلاک ثبتي 3570 اصلي بخش يک واقع در انتهاي خيابان بهار به مساحت 1000 متر مربع با کاربري آموزشي از طريق ضوابط قانوني، قيمت کارشناسي و به استناد قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح هاي دولتي،

به اطلاع مي رساند:

در ششمين بند صورتجلسه شماره 150 مورخ 1402.11.11 جلسه رسمي عادي شوراي اسلامي شهر بروجرد، لايحه مارالذکر با اکثريت مطلق آراء به تصويب اعضاء شورا حاضر در جلسه در زمان رآي گيري رسيد.

RSS
124678910انتها
logo

پایگاه 

اطلاع رسانی دولت

logo

سایت

وزارت کشور

logo

سازمان

شهرداریها و دهیاریهای کشور

پورتال 

شهرداری بروجرد


پیوندها:                                                                            درباره شورا:
ارتباط با ما:
تلفن تماس:
066-425009001
پست الکترونیک:

shora@borujerd.com

آدرس:

میدان بهار- 

دی ان ان