آسفالت کوچه و معابر سطح شهر

آسفالت کوچه و معابر سطح شهر

این پروژه به منظور بهبود عبور و مرور سطح شهر با اعتبار246/642/806/478 ریال تاکنون 20% پیشرفت فیزیکی داشته است

 

نویسنده: سیروس پاپی
0 نظرات
رتبه مطلب: بدون رتبه
پروژه لکه گیری کفپوش معابر  سطح شهر

پروژه لکه گیری کفپوش معابر سطح شهر

این پروژه با اعتبار   20/643/964/921ریال در مراحل آغازین می باشد

نویسنده: سیروس پاپی
0 نظرات
رتبه مطلب: بدون رتبه
پروژه خاکبرداری حاشیه جاده کمربندی

پروژه خاکبرداری حاشیه جاده کمربندی

این پروژه با اعتبار 43/334/629/550ریال تا کنون 30% پیشرفت فیزیکی داشته است

نویسنده: سیروس پاپی
0 نظرات
رتبه مطلب: بدون رتبه
اجرای پروژه دیوار سازی نهر دره روبه

اجرای پروژه دیوار سازی نهر دره روبه

این پروژه بمنظور هدایت آبهای سطحی با اعتبار44/918/107/151 در مرحله آغازین می باشد

نویسنده: سیروس پاپی
0 نظرات
رتبه مطلب: بدون رتبه
اجرای دیوارسازی و کف سازی نهر شهرک شهرداری

اجرای دیوارسازی و کف سازی نهر شهرک شهرداری

این پروژه به منظور هدایت آبهای سطحی با اعتبار 30/187/659/351 ریال  و تا کنون  40% پیشرفت فیزیکی داشته است

نویسنده: سیروس پاپی
0 نظرات
رتبه مطلب: بدون رتبه
پروژه دیوار سازی نهر طهیج

پروژه دیوار سازی نهر طهیج

این پروژه به منظور هدایت آبهای سطحی با اعتبار 18/256/850/340ریال  در مراحل آغازین می باشد

نویسنده: سیروس پاپی
0 نظرات
رتبه مطلب: بدون رتبه
عملیات اجرای زیرسازی و  آسفالت رینگ جنوب

عملیات اجرای زیرسازی و آسفالت رینگ جنوب

این پروژه با هدف بهبود عبور و مرور در رینگ جنوب با اعتبار 55/444/306/051 ریال تا کنون 70% پیشرفت فیزیکی داشته است.

نویسنده: سیروس پاپی
0 نظرات
رتبه مطلب: بدون رتبه
پروژه اجرای روکش آسفالت سطح شهر

پروژه اجرای روکش آسفالت سطح شهر

بمنظور بهبود عبور و مرور این پروژه با اعتبار 165/332/915/242ریال با 100% پیشرفت فیزیکی  داشته است

خیابان ابن سینا-فاطمی-مدرس-جانبازان-سیاوش و...

 

نویسنده: سیروس پاپی
0 نظرات
رتبه مطلب: بدون رتبه
اجرای جدول گذاری و سنگ کاری و.. تپه شهدای گمنام (چغا)

اجرای جدول گذاری و سنگ کاری و.. تپه شهدای گمنام (چغا)

بمنظور توسعه گردشگری این پروژه با اعتبار 79/330/146/677ریال و تا کنون 40% پیشرفت فیزیکی داشته است.

نویسنده: سیروس پاپی
0 نظرات
رتبه مطلب: بدون رتبه
اجرای خاکریزی و سنگ کاری کف معابر چغا

اجرای خاکریزی و سنگ کاری کف معابر چغا

بمنظور توسعه گردشگری و جذب توریست این پروژه با اعتباری23/402/112/525ریال تا کنون 40% پیشرفت فیزیکی داشته است

 

نویسنده: سیروس پاپی
0 نظرات
رتبه مطلب: بدون رتبه
تخریب سنگ چغا و سنگ چینی کف تپه چغا

تخریب سنگ چغا و سنگ چینی کف تپه چغا

تخریب سنگ چغا و سنگ چینی کف تپه چغا و با مبلغ 22/030/026/122 ریال آغاز به کار کرده است و تا کنون 100% پیشرفت فیزیکی داشته است

نویسنده: سیروس پاپی
0 نظرات
رتبه مطلب: بدون رتبه
پروژه اجرای روکش آسفالت منطقه 3

پروژه اجرای روکش آسفالت منطقه 3

نویسنده: سیروس پاپی
0 نظرات
رتبه مطلب: بدون رتبه
پروژه اجرای خط لوله انتقال پساب تصفیه خانه تا میدان امام (ره)

پروژه اجرای خط لوله انتقال پساب تصفیه خانه تا میدان امام (ره)

نویسنده: سیروس پاپی
0 نظرات
رتبه مطلب: بدون رتبه
اجرای جدول گذاری محور بروجرد به خرم آباد

اجرای جدول گذاری محور بروجرد به خرم آباد

نویسنده: سیروس پاپی
0 نظرات
رتبه مطلب: بدون رتبه
تعریض جاده نیاوران( خاکبردارری)

تعریض جاده نیاوران( خاکبردارری)

نویسنده: سیروس پاپی
0 نظرات
رتبه مطلب: بدون رتبه
اجرای زیرسازی و آسفالت  اسلام آباد

اجرای زیرسازی و آسفالت اسلام آباد

نویسنده: سیروس پاپی
0 نظرات
رتبه مطلب: بدون رتبه
اجرای کفپوش و نرده پیرامون  باغ فدک

اجرای کفپوش و نرده پیرامون باغ فدک

نویسنده: سیروس پاپی
0 نظرات
رتبه مطلب: بدون رتبه
تخریب سنگ تپه شهدای گمنام (چغا)

تخریب سنگ تپه شهدای گمنام (چغا)

این پروژه بمنظور توسعه گردشگری با اعتبار 7/208/325/260ریال با 100% پیشرفت فیزیکی به اتمام رسیده است.

نویسنده: سیروس پاپی
0 نظرات
رتبه مطلب: بدون رتبه
پروژه اجرایی سنگ کف، دیوار سنگی ، جدول، سکوی نشیمن و  آلاچیق در نقاط مختلف جاده سلامت تپه شهدای گمنام (چغا)

پروژه اجرایی سنگ کف، دیوار سنگی ، جدول، سکوی نشیمن و آلاچیق در نقاط مختلف جاده سلامت تپه شهدای گمنام (چغا)

 

 

نویسنده: سیروس پاپی
0 نظرات
رتبه مطلب: بدون رتبه
اجرای کفپوش حد فاصل میدان امام (ره)  تا میدان آیت ا... بروجردی

اجرای کفپوش حد فاصل میدان امام (ره) تا میدان آیت ا... بروجردی

این پروژه بمنظور بهبود در امر عبور و مرور و زیباسازی  ورودی شهر با اعتبار 23/721/310/082 ریال و در مراحل ابتدای (با 35% پیشرفت فیزیکی) آغاز به کار شده است.

نویسنده: سیروس پاپی
0 نظرات
رتبه مطلب: بدون رتبه
RSS
1345678910انتها
دی ان ان