نایب رئیس
نایب رئیس

نظارت و حقوقی
کمیسیون نظارت و حقوقی

املاک
کمیسیون فنی و تخصصی املاک

مالی
کمیسیون مالی و برنامه ریزی

فرهنگی و اجتماعی
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

عمران
کمیسیون عمران

خدمات شهری
کمیسیون خدمات شهری

بهداشت و فناوری
کمیسیون بهداشت و

محیط زیست و فناوری

برگزاری جلسه بحث و تبادل نظر پیرامون رفع مشکلات و معضلات سطح شهر

برگزاری جلسه بحث و تبادل نظر پیرامون رفع مشکلات و معضلات سطح شهر

ادامه مطلب ادامه مطلب
تجلیل از اعضای شورای حل اختلاف شهرستان

تجلیل از اعضای شورای حل اختلاف شهرستان

ادامه مطلب ادامه مطلب
طرح تفکیک پسماند

طرح تفکیک پسماند

ادامه مطلب ادامه مطلب
بخشودگی عوارض

بخشودگی عوارض

ادامه مطلب ادامه مطلب
برگزاری جلسه کمیسیون اداری، مالی

برگزاری جلسه کمیسیون اداری، مالی

ادامه مطلب ادامه مطلب
شنبه مورخ ٣٠ بهمن ماه ١۴٠٠/ساعت ٩ صبح/سالن جلسات شورای اسلامی شهر

شنبه مورخ ٣٠ بهمن ماه ١۴٠٠/ساعت ٩ صبح/سالن جلسات شورای اسلامی شهر

ادامه مطلب ادامه مطلب
لایحه بودجه سال 1401

لایحه بودجه سال 1401

ادامه مطلب ادامه مطلب
یکشنبه مورخ ۵ دی ماه  ⏳١۵:٠٠   ✨سالن جلسات شورای اسلامی شهر

یکشنبه مورخ ۵ دی ماه ⏳١۵:٠٠ ✨سالن جلسات شورای اسلامی شهر

ادامه مطلب ادامه مطلب
شنبه مورخ ۱۳ آذر ماه/سالن جلسات شورای اسلامی شهر

شنبه مورخ ۱۳ آذر ماه/سالن جلسات شورای اسلامی شهر

ادامه مطلب ادامه مطلب
محمدپاپی نژاد رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد در پیامی فرارسیدن هفته دولت را تبریک گفتند.

محمدپاپی نژاد رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد در پیامی فرارسیدن هفته دولت را تبریک گفتند.

ادامه مطلب ادامه مطلب
صحن شورای اسلامی شهر

صحن شورای اسلامی شهر

ادامه مطلب ادامه مطلب
پیام تبریک شورای اسلامی شهر بروجرد به مناسبت سالروز شهادت شهید مهدی باکری و روز شهردار

پیام تبریک شورای اسلامی شهر بروجرد به مناسبت سالروز شهادت شهید مهدی باکری و روز شهردار

ادامه مطلب ادامه مطلب

اعضای محترم شورای اسلامی شهر بروجرد

image
سرکار خانم

اشرف چگنی

image
آقای

محسن تنه کار

image
آقای

احسان دالوند

image
آقای 

احمدرضا محمدی 


David Parker


   


image
آقای

غلامعباس یاراحمدی

image
سرکار خانم

اشرف کاظمیان 

image
آقای

امیر شاهوردی

image
آقای

میثم گودرزی

                                                 


                                                                                   << مصوبات، دستور جلسات و اخبار کمیسیون های شورای اسلامی شهر بروجرد >>


     <<ارتباط با ما>> 

بند 7 از جلسه رسمی شماره 144 ( واگذاري حفظ و نگهداري عرصه فضاي سبز منطقه يک شهرداري به مدت 4 ماه به بخش خصوصي )

بازگشت به لايحه شماره 38345.م.ص.1402.38 مورخ 1402.02.31 جنابعالي در خصوص واگذاري حفظ و نگهداري عرصه فضاي سبز منطقه يک شهرداري به مساحت 21 هکتار به مدت 4 ماه به بخش خصوصي در بستر سامانه ستاد به دلائلي از قبيل: توسعه فضاي سبز اين منطقه، بازنشستگي تعدادي از نيروها و ... ، به اطلاع مي رساند:

در هفتمين بند صورتجلسه شماره 114 مورخ 1402.02.30 جلسه رسمي عادي شوراي اسلامي شهر بروجرد، لايحه مذکور با اکثريت مطلق آراء به تصويب اعضاء شورا حاضر در جلسه در زمان رآي گيري رسيد.

بند 6 از جلسه رسمی شماره 144 ( پرداخت مبلغی به عنوان پاداش 450 میلیون تومانی )

بازگشت به لايحه شماره 44.1713 مورخ 1402.02.19 جنابعالي در خصوص پيشنهاد پرداخت و اعطاء مبلغ: 4.500.000.000 ريال از رديف شماره 110208 بودجه مصوب سال 1402 به مديران و همه اشخاصي که در موفقيت:

- تدوين و تائيد نهايي دفترچه عوارض محلي و بودجه سال 1402 و تحقق بودجه سال 1401 شهرداري بروجرد مشارکت داشته اند بعنوان پاداش و قدرداني با تشخيص شهردار محترم بر اساس بند 10 ماده 55 قانون شهرداريها، به اطلاع مي رساند:

در ششمين بند صورتجلسه شماره 114 مورخ 1402.02.30 جلسه رسمي عادي شوراي اسلامي شهر بروجرد، لايحه مذکور به اتفاق آراء به تصويب اعضاء شورا حاضر در جلسه در زمان رآي گيري رسيد.

بند 5 از جلسه رسمی شماره 144 ( موافقت با اخذ مرخصي بمدت يکماه جهت عزيمت به سفر حج )

بازگشت به لايحه شماره 44.1843 مورخ 1402.02.25 جنابعالي مبني بر:

الف): موافقت با اخذ مرخصي بمدت يکماه جهت عزيمت به سفر حج

ب): تقويض اختيار امضاي چک هاي مالي و صدور حواله در مدت زمان مرخصي به معاونت توسعه مديريت و منابع با رعايت آئين نامه مالي شهرداري ها به منظور انجام امور جاري و مالي شهرداري، به اطلاع مي رساند:

در پنجمين بند صورتجلسه شماره 114 مورخ 1402.02.30 جلسه رسمي عادي شوراي اسلامي شهر بروجرد، لايحه مارالذکر به اتفاق آراء به تصويب اعضاء شورا حاضر در جلسه در زمان رآي گيري رسيد.

بند 3 از جلسه رسمی شماره 114 ( صورتجلسه توافق با خانم کوليوند )

بازگشت به لايحه شماره 36760م.ص.1402.7 مورخ 1402.01.07 جنابعالي پيرامون صورتجلسه توافق با خانم کوليوند ( برنده مزايده قطعه زميني به پلاک ثبتي 3817 از اراضي تعاوني مسکن اداره ثبت اسناد و املاک، که سهم شهرداري بوده است ) با توجه به اينکه ميزان 8.8 مترمربع از اين قطعه بدليل اصلاح نقشه تفکيکي کسر و شهرداري نيز بابت اين کسري متراژ، خسارت خود را دريافت نموده و ارزيابي متراژ مذکور توسط کارشناس رسمي دادگستري که مي بايست توسط شهرداري پرداخت گردد، به اطلاع مي رساند:

در سومين بند صورتجلسه شماره 114 مورخ 1402.02.30 جلسه رسمي عادي شوراي اسلامي شهر بروجرد، لايحه مارالبيان به اتفاق آراء به تصويب اعضاء شورا حاضر در جلسه در زمان رآي گيري رسيد.

بند 2 از جلسه رسمی شماره 114 ( صورتجلسه توافق با آقاي عباس مميوند )

بازگشت به لايحه شماره 36981م.ص.1402.7 مورخ 1402.01.18 جنابعالي در مورد صورتجلسه توافق با آقاي عباس مميوند مالک قطعه زمين شماره 1078 از اراضي 32 هکتاري و تعويض آن با قطعه شماره 1074 از اراضي مذکور متعلق به شهرداري بدليل اصلاح نقشه و کاهش عرض معبر از 20 به 10 متر، طبق ارزيابي هر دو قطعه مورد اشاره توسط کارشناسان رسمي دادگستري، به اطلاع مي رساند:

در دومين بند صورتجلسه شماره 114 مورخ 1402.02.30 جلسه رسمي عادي شوراي اسلامي شهر بروجرد، لايحه پيش گفته با اکثريت مطلق آراء به تصويب اعضاء شورا حاضر در جلسه در زمان رآي گيري رسيد.

بند 1 از جلسه رسمی شماره 114 ( صورتجلسه توافق اعمال ماده 101 قانون شهرداري با آقاي تيمور غضنفري فرد )

بازگشت به لايحه شماره 37136م.ص.1402.7 مورخ 1402.01.22 جنابعالي در خصوص صورتجلسه توافق اعمال ماده 101 قانون شهرداري با آقاي تيمور غضنفري فرد مالک قطعه زميني در کوي گلستان و پرداخت وجه نقد بجاي زمين بابت سهم شهرداري، به اطلاع مي رساند:

در يکمين بند صورتجلسه شماره 114 مورخ 1402.02.30 جلسه رسمي عادي شوراي اسلامي شهر بروجرد، لايحه صدرالاشاره مشروط به:

- واگذاري سهم شهرداري بصورت زمين ( قطعات تفکيکي و سرانه ها )،

به اتفاق آراء به تصويب اعضاء شورا حاضر در جلسه در زمان رآي گيري رسيد.

بند 5 از جلسه رسمی شماره 112 ( در خواست صدور پروانه خانم چوبکار )

بازگشت به لايحه شماره 37618.م.ص.1402.36 مورخ 1402.02.09 جنابعالي راجع به اظهار نظر در خصوص در خواست خانم چوبکار مالک قطعه شماره 779 واقع در کوي پزشکان مبني بر: تجديد پروانه ملک خود بدون پرداخت وجه بدليل شرايط ذيل:

- در سال 1381 پروانه ساخت ملک خود را اخذ و در سال هاي 1384 و 1385 پروانه ساخت را تمديد نموده اند.

- تا سال 1399 بدليل عدم آماده سازي اراضي و تصرف زمين توسط کشاورز امکان احداث بنا توسط مالک وجود نداشته است، به اطلاع مي رساند:

در پنجمين بند صورتجلسه شماره 112 مورخ 1402.02.23 جلسه رسمي عادي شوراي اسلامي شهر بروجرد، با توجه به اينکه آماده سازي اين منطقه بر عهده شهرداري بوده است، لايحهء پيش گفته که متضمن درخواست نامبرده است، با اکثريت مطلق آراء به تصويب اعضاء محترم شورا رسيد.

بند 4 از جلسه رسمی شماره 112( توافق با خانم سحر مميوند)

بازگشت به لايحه شماره 36521.م.ص.1401.7 مورخ 1401.12.21 جنابعالي پيرامون صورتجلسه توافق با خانم سحر مميوند بوکالت از ( آقاي کاميابي و خانم شاهوردي ) جهت تعويض قطعات واگذار شده به نامبردگان در سال 1399 از اراضي 32 هکتاري به دليل اصلاح نقشه و کاهش عرض معبر از 20 به 10 متر با اخذ نظر کارشناسان رسمي دادگستري براي ارزيابي قطعات مورد توافق، به اطلاع مي رساند:

در چهارمین بند صورتجلسه شماره 112 مورخ 1402.02.23 جلسه رسمي عادي شوراي اسلامي شهر بروجرد، لايحه مارالذکر به اتفاق آراء به تصويب اعضاء محترم شورا رسيد.

بند 2 از جلسه رسمی شماره 112 ( اخذ مجوز برون سپاري کشتارگاه دام شهرداري به بخش خصوصي )

بازگشت به لايحه شماره 47.9142 مورخ 1401.09.28 جنابعالي در مورد اخذ مجوز برون سپاري کشتارگاه دام شهرداري به بخش خصوصي بصورت اجاره، به اطلاع مي رساند:

در دومين بند صورتجلسه شماره 112 مورخ 1402.02.23 جلسه رسمي عادي شوراي اسلامي شهر بروجرد، صرفا" کليات لايحه مارالبيان به اتفاق آراء به تصويب اعضاء محترم شورا رسيد و مقرر گرديد:

- ريز جزئيات اين موضوع شامل: مدت اجاره، قيمت برآورد شده کارشناسي، پيش نويس قرارداد و ... جهت تصميم گيري بعدي به شورا ارسال شود.

بند 1 جلسه رسمی شماره 112 ( توافق با آقاي مجتبي شيرويه )

بازگشت به لايحه شماره 36775.م.ص.1402.7 مورخ 1402.01.18 جنابعالي در خصوص صورتجلسه توافق با آقاي مجتبي شيرويه جهت خريد ميزان 14.89 مترمربع شارع متروکه واقع در بلوار 45 متري الغدير ( شهرداري ) کوچه نيکان به منظور الحاق به ساختمان موجود در جنب اين شارع متروکه ( که طبق نظر کارشناس، به غير از ادغام به زمين ساختمان موجود استفاده ديگري ندارد ) با نظر کارشناس رسمي دادگستري از قرار هر مترمربع: 75.000.000 ريال و جمعا" به مبلغ: 1.116.750.000 ريال، به اطلاع مي رساند:

در يکمين بند صورتجلسه شماره 112 مورخ 1402.02.23 جلسه رسمي عادي شوراي اسلامي شهر بروجرد، لايحه صدرالاشاره به اتفاق آراء به تصويب اعضاء محترم شورا رسيد.

RSS
1345678910انتها
logo

پایگاه 

اطلاع رسانی دولت

logo

سایت

وزارت کشور

logo

سازمان

شهرداریها و دهیاریهای کشور

پورتال 

شهرداری بروجرد


پیوندها:                                                                            درباره شورا:
ارتباط با ما:
تلفن تماس:
066-425009001
پست الکترونیک:

shora@borujerd.com

آدرس:

میدان بهار- 

دی ان ان