شفاف سازی رکن اول در سلامت اداری
با توجه به اینکه شهروندان در حقیقت کارفرمایان شهرداریها هستند 
لذا بر آن شدیم تا سامانه ای به جهت اطلاع رسانی از جزییات    
عملکردی شهرداری به کارفرمایان خود ایجاد کنیم.

گامی به سوی شفاف سازی

شفافیت سریع‌ترین، کم هزینه‌ترین، ساده‌ترین، مبنایی‌ترین و قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد(هم در پیشگیری و هم کشف جرم) افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، ارتقاء شایسته‌سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان در پیشگیری و مبارزه با فساد، و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی است؛ با ایجاد شفافیت می‌توان عدالت را مستقر کرد و از ایجاد تبعیض‌های ناروا در نظام جلوگیری کرد

01

شفاف سازی درآمد و هزینه

اصلی ترین بخش در جهت شفاف سازی ، شفافیت در زمینه درآمد ها و هزینه های شهرداری و سازمانهای زیر مجموعه خواهد بود

02

پرونده های شهرسازی

دومین گام در جهت شفاف سازی در اختیار گذاشتن اطلاعات پرونده های شهرسازی مالکان محترم میباشد

03

پروژه های شهرداری

سومین گام در راستای شفاف سازی ارائه اطلاعات پروژه های شهرداری و سازمانهای زیرمجموعه میباشد

«داشبوردهای آماری»

کاربران مهمان می‌توانند برای مشاهده داشبوردهای آماری از نام کاربری 1 و رمز عبور 1 استفاده نمایند.

شاخه های مختلف سامانه شفافیت شهرداری بروجرد

 زیر مجموعه های زیر در فواصل زمانی مختلف بروز خواهد شد در زمینه های درامد و هزینه بر آنیم تا اطلاعات را بصورت آنلاین در اختیار شهروندان قرار دهیم

 میانگین حقوق

 • میانگین حقوق اردیبهشت ماه 1403
 • میانگین حقوق فروردین ماه 1403
 • میانگین حقوق بهمن ماه 1402
 • میانگین حقوق دی ماه 1402
 • میانگین حقوق آذر 1402
 • میانگین حقوق آبان 1402
 • میانگین حقوق مهر 1402
 • میانگین حقوق شهریور 1402
 • میانگین حقوق مرداد 1402
 • میانگین حقوق تیر 1402
 • میانگین حقوق خرداد 1402
 • میانگین حقوق اردیبهشت 1402
 • میانگین حقوق فروردین 1402
 • میانگین حقوق اسفند 1401
 • میانگین حقوق بهمن 1401
 • میانگین حقوق دی 1401
 • میانگین حقوق آذر 1401
 • میانگین حقوق آبان 1401
 • میانگین حقوق مهر ۱۴۰۱
 • میانگین حقوق شهریور ۱۴۰۱
 • میانگین حقوق مرداد ۱۴۰۱
 • میانگین حقوق تیر ۱۴۰۱
 • میانگین حقوق خرداد ۱۴۰۱
 • میانگین حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱
 • میانگین حقوق فروردین ۱۴۰۱
 • میانگین حقوق اسفند ۱۴۰۰
 • میانگین حقوق بهمن ۱۴۰۰

میانگین حقوق پرسنل شهرداری بروجرد در اردیبهشت ماه سال 1403

209,488,815 ریال

میانگین دریافتی پرسنل


249,758,570 ریال

میانگین حقوق + کسورات + حق بیمه+ مالیات

میانگین حقوق پرسنل شهرداری بروجرد در فروردین ماه سال 1403

202,039,367 ریال

میانگین دریافتی پرسنل


240,642,714 ریال

میانگین حقوق + کسورات + حق بیمه+ مالیات

میانگین حقوق پرسنل شهرداری بروجرد در بهمن ماه سال 1402

156,925,573 ریال

میانگین دریافتی پرسنل


184,497,180 ریال

میانگین حقوق + کسورات + حق بیمه+ مالیات

میانگین حقوق پرسنل شهرداری بروجرد در دی ماه سال 1402

150,013,222 ریال

میانگین دریافتی پرسنل


178,422,739 ریال

میانگین حقوق + کسورات + حق بیمه+ مالیات

میانگین حقوق پرسنل شهرداری بروجرد در آذر ماه سال 1402

148,901,946 ریال

میانگین دریافتی پرسنل


178,754,727 ریال

میانگین حقوق + کسورات + حق بیمه+ مالیات

میانگین حقوق پرسنل شهرداری بروجرد در آبان ماه سال 1402

146,207,953 ریال

میانگین دریافتی پرسنل


177,686,562 ریال

میانگین حقوق + کسورات + حق بیمه+ مالیات

میانگین حقوق پرسنل شهرداری بروجرد در مهر ماه سال 1402

190,931,457 ریال

میانگین دریافتی پرسنل


200,367,715 ریال

میانگین حقوق + کسورات + حق بیمه+ مالیات

میانگین حقوق پرسنل شهرداری بروجرد در شهریور ماه سال 1402

144,499,862 ریال

میانگین دریافتی پرسنل


176,081,447 ریال

میانگین حقوق + کسورات + حق بیمه+ مالیات

میانگین حقوق پرسنل شهرداری بروجرد در مرداد ماه سال 1402

142,179,010 ریال

میانگین دریافتی پرسنل


170,442,241 ریال

میانگین حقوق + کسورات + حق بیمه+ مالیات

میانگین حقوق پرسنل شهرداری بروجرد در تیر ماه سال 1402

142,050,222 ریال

میانگین دریافتی پرسنل


173,004,469 ریال

میانگین حقوق + کسورات + حق بیمه+ مالیات

میانگین حقوق پرسنل شهرداری بروجرد در خرداد ماه سال 1402

143,867,893 ریال

میانگین دریافتی پرسنل


172,688,489 ریال

میانگین حقوق + کسورات + حق بیمه+ مالیات

میانگین حقوق پرسنل شهرداری بروجرد در اردیبهشت ماه سال 1402

142,778,867 ریال

میانگین دریافتی پرسنل


171,166,753 ریال

میانگین حقوق + کسورات + حق بیمه+ مالیات

میانگین حقوق پرسنل شهرداری بروجرد در فروردین ماه سال 1402

143,426,184 ریال

میانگین دریافتی پرسنل


170,665,492 ریال

میانگین حقوق + کسورات + حق بیمه+ مالیات

میانگین حقوق پرسنل شهرداری بروجرد در اسفند ماه سال 1401

111,527,332 ریال

میانگین دریافتی پرسنل


132,689,973 ریال

میانگین حقوق + کسورات + حق بیمه+ مالیات

میانگین حقوق پرسنل شهرداری بروجرد در بهمن ماه سال 1401

117,071,556 ریال

میانگین دریافتی پرسنل


135,189,590 ریال

میانگین حقوق + کسورات + حق بیمه+ مالیات

میانگین حقوق پرسنل شهرداری بروجرد در دی ماه سال 1401

108,080,583 ریال

میانگین دریافتی پرسنل


126,355,425 ریال

میانگین حقوق + کسورات + حق بیمه+ مالیات

میانگین حقوق پرسنل شهرداری بروجرد در آذر ماه سال 1401

112,628,058 ریال

میانگین دریافتی پرسنل


127,066,915 ریال

میانگین حقوق + کسورات + حق بیمه+ مالیات

میانگین حقوق پرسنل شهرداری بروجرد در آبان ماه سال 1401

105,767,545 ریال

میانگین دریافتی پرسنل


122,995,367 ریال

میانگین حقوق + کسورات + حق بیمه+ مالیات

میانگین حقوق پرسنل شهرداری بروجرد در مهر ماه سال 1401

104,981,544 ریال

میانگین دریافتی پرسنل


122,772,942 ریال

میانگین حقوق + کسورات + حق بیمه+ مالیات

میانگین حقوق پرسنل شهرداری بروجرد در شهریور ماه سال 1401

107,046,067 ریال

میانگین دریافتی پرسنل


125,182,680 ریال

میانگین حقوق + کسورات + حق بیمه+ مالیات

میانگین حقوق پرسنل شهرداری بروجرد در مرداد ماه سال 1401

109,572,662 ریال

میانگین دریافتی پرسنل


125,121,815 ریال

میانگین حقوق + کسورات + حق بیمه+ مالیات

میانگین حقوق پرسنل شهرداری بروجرد در تیر ماه سال 1401

109,717,521 ریال

میانگین دریافتی پرسنل


124,508,017 ریال

میانگین حقوق + کسورات + حق بیمه+ مالیات

میانگین حقوق پرسنل شهرداری بروجرد در خرداد ماه سال 1401

102,177,742 ریال

میانگین دریافتی پرسنل


120,373,146 ریال

میانگین حقوق + کسورات + حق بیمه+ مالیات

میانگین حقوق پرسنل شهرداری بروجرد در اردیبهشت ماه سال 1401

105,521,507 ریال

میانگین دریافتی پرسنل


122,346,036 ریال

میانگین حقوق + کسورات + حق بیمه+ مالیات

میانگین حقوق پرسنل شهرداری بروجرد در فروردین ماه سال 1401

104,215,451 ریال

میانگین دریافتی پرسنل


121,009,379 ریال

میانگین حقوق + کسورات + حق بیمه+ مالیات

میانگین حقوق پرسنل شهرداری بروجرد در اسفند ماه سال 1400

73,482,569 ریال

میانگین دریافتی پرسنل


84,952,026 ریال

میانگین حقوق + کسورات + حق بیمه+ مالیات

میانگین حقوق پرسنل شهرداری بروجرد در بهمن ماه سال 1400

74,031,811 ریال

میانگین دریافتی پرسنل


85,011,308 ریال

میانگین حقوق + کسورات + حق بیمه+ مالیات

0%

تحقق بودجه مصوب سال 1400


بودجه مصوب سال 1400 : 204/900/000/000 تومان

0%

تحقق بودجه متمم سال 1400


بودجه متمم سال 1400: 331/500/000/000 تومان

0%

تحقق بودجه مصوب سال 1401


بودجه مصوب سال 1401 : 521/000/000/000 تومان

0%

تحقق بودجه متمم سال 1401


بودجه متمم سال 1401 : 586/600/000/000 تومان

0%

تحقق بودجه مصوب تا پایان اسفند ماه سال 1402


بودجه مصوب سال 1402 : 900/000/000/000 تومان

0%

تحقق بودجه مصوب تا پایان اردیبهشت ماه سال 1403

بودجه مصوب سال 1403 : 2/100/000/000/000 تومان

 پروژه های شهرداری بروجرد

پروژه های عمرانی

0

پیشنهادی

0

در حال انجام

0

تکمیل شده

0

کل پروژه های اظهار شده

                                           

مقایسه آماری 2 ماه نخست ابتدای سال 1403 بین مناطق سه گانه شهرداری 

این مقایسه صرفاً به جهت نمایش ظرفیتهای موجود در هر منطقه ارائه شده است

مناطق شهرداری

بروجرد

 • مساحت
 • جمعیت
 • تعداد ملک(عرصه)
 • تعداد ناحیه
 • تعداد محله
 • تعداد پروانه
 • تعداد پایانکار
 • تعداد پایانکار آپارتمانی
 • تعداد گواهی
 • درآمد کل

منطقه یک

 • مساحت5328761 مترمربع
 • جمعیت69047 نفر
 • جمعیت23157 ملک
 • تعداد ناحیه1 ناحیه 
 • تعداد محله14 محله
 • 10 پروانه
 • 44 پایانکار
 • 7 واحد
 • 126 عدد
 • 1 درامد ... میلیارد ریال

منطقه سه

 • مساحت18055595 متر مربع
 • جمعیت96813 نفر
 • املاک19463 ملک
 • تعداد ناحیه2 ناحیه
 • تعداد محله17 محله
 • 62 پروانه
 • 66 پایانکار
 • 99 واحد
 • 424 عدد
 • درامد ... میلیارد ریال

منطقه دو

 • 13106180 مترمربع
 • 86234 نفر
 • 24191 ملک
 • 2 ناحیه
 • 15 محله
 • 14 پروانه
 • 63 پایانکار
 • 34 واحد
 • 201 عدد
 • درامد ... میلیارد ریال


سازمانهای زیرمجموعه شهرداری بروجرد

تماس با شهرداری

تلفنهای شهرداری 24 ساعته در خدمت همشریان میباشد

طراحی و ساخته شده توسط مدیریت فناوری اطلاعات شهرداری بروجرد

دی ان ان