مزایده های شهرداری بروجرد


آگهی مزایده عمومی نوبت اول فروش لوازم

آگهی مزایده عمومی نوبت اول فروش لوازم ادامه مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده عمومی نوبت اول پارکینگ پایانه شرق واقع در بلوار امام (ره)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول پارکینگ پایانه شرق واقع در بلوار امام (ره) ادامه مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده پارک حاشیه ای هوشمند

آگهی مزایده پارک حاشیه ای هوشمند ادامه مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده پارکینگ امام زاده جعفر ضلع شمالی

آگهی مزایده پارکینگ امام زاده جعفر ضلع شمالی ادامه مطلب ادامه مطلب

مزایده عمومی پارک حاشیه ای هوشمند نوبت اول

مزایده عمومی پارک حاشیه ای هوشمند نوبت اول ادامه مطلب ادامه مطلب

مزایده واگذاری کلی پارک بانوان

مزایده واگذاری کلی پارک بانوان ادامه مطلب ادامه مطلب

مزایده بهره برداری مغازه خیابان شهید دارمی

مزایده بهره برداری مغازه خیابان شهید دارمی ادامه مطلب ادامه مطلب

مزایده فروش اتوبوس بنز شهری

مزایده فروش اتوبوس بنز شهری ادامه مطلب ادامه مطلب

مزایده پارک حاشیه ای هوشمند معابر و فضاهای عمومی سطح شهر (نوبت اول)

مزایده پارک حاشیه ای هوشمند معابر و فضاهای عمومی سطح شهر (نوبت اول) ادامه مطلب ادامه مطلب

مزایده سالن ها و اماکن ورزشی شهرداری بروجرد

مزایده سالن ها و اماکن ورزشی شهرداری بروجرد ادامه مطلب ادامه مطلب

مزایده زمین چمن ذوالفقار (نوبت اول)

مزایده زمین چمن ذوالفقار (نوبت اول) ادامه مطلب ادامه مطلب

مزایده سالن های ورزشی شهرداری بروجرد

مزایده سالن های ورزشی شهرداری بروجرد ادامه مطلب ادامه مطلب

🔻آگهی مناقصه عمومی

🔻آگهی مناقصه عمومی ادامه مطلب ادامه مطلب

تجدید آگهی مزایده

تجدید آگهی مزایده ادامه مطلب ادامه مطلب

🔻آگهی مناقصه عمومی

🔻آگهی مناقصه عمومی ادامه مطلب ادامه مطلب

🔻آگهی مناقصه عمومی

🔻آگهی مناقصه عمومی ادامه مطلب ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی ادامه مطلب ادامه مطلب

🔻تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ممیزی املاک

🔻تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ممیزی املاک ادامه مطلب ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی برون سپاری توسعه، حفظ ونگهداری فضای سبز تپه شهدا بصورت حجمی

آگهی مناقصه عمومی برون سپاری توسعه، حفظ ونگهداری فضای سبز تپه شهدا بصورت حجمی ادامه مطلب ادامه مطلب
دی ان ان