فیش حقوقی 


سامانه شهاب


پروژه های سازمان
اساسنامه سازمان مشاغلآمار و عملکرد ماهانه سازمان مدیریت مشاغل شهری

 • فروردین
 • اردیبهشت
 • خرداد
 • تیر
 • مرداد
 • شهریور
 • مهر
 • آبان
 • آذر
 • دی
 • بهمن
 • اسفند
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 مدیریت سازمان مشاغل 

        
David Parker 
احمد ممیوند
مدیریت سازمان


اخبار سازمان مدیریت مشاغل شهری


آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
ادامه مطلب ادامه مطلب

مزایده عمومی

مزایده عمومی
ادامه مطلب ادامه مطلب

تجدید مزایده عمومی

تجدید مزایده عمومی
ادامه مطلب ادامه مطلب

مزایده عمومی

مزایده عمومی
ادامه مطلب ادامه مطلب

مزایده عمومی

مزایده عمومی
ادامه مطلب ادامه مطلب

مزایده عمومی

مزایده عمومی
ادامه مطلب ادامه مطلب

تجدید مزایده

تجدید مزایده
ادامه مطلب ادامه مطلب

آگهی فراخوان

آگهی فراخوان
ادامه مطلب ادامه مطلب

✅با هرگونه سد معبر اقدام قانونی صورت می گیرد.

✅با هرگونه سد معبر اقدام قانونی صورت می گیرد.
ادامه مطلب ادامه مطلب

🔻اقدام سازمان مشاغل در جهت زیباسازی بصری شهر

🔻اقدام سازمان مشاغل در جهت زیباسازی بصری شهر
ادامه مطلب ادامه مطلب

عرضه مستقیم گوشت قرمز

عرضه مستقیم گوشت قرمز
ادامه مطلب ادامه مطلب

آگهی تجدید مزایده عمومی(نوبت اول)

آگهی تجدید مزایده عمومی(نوبت اول)
ادامه مطلب ادامه مطلب

آگهی تجدید مزایده

آگهی تجدید مزایده
ادامه مطلب ادامه مطلب

آغاز به کار سالن پیش سرد

آغاز به کار سالن پیش سرد
ادامه مطلب ادامه مطلب

آغاز فعالیت فاز ۳ بازارچه ساماندهی دست فروشان خیابان صفا

آغاز فعالیت فاز ۳ بازارچه ساماندهی دست فروشان خیابان صفا
ادامه مطلب ادامه مطلب

🔻آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)

🔻آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)
ادامه مطلب ادامه مطلب

🔻آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)

🔻آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)
ادامه مطلب ادامه مطلب

<< نقشه مکانی میادین میوه و بازارهای روزانه شهر  بروجرد  >>


شهرداری مرکزی بروجرد

شماره تماس :06642500901-3

شماره فکس :06642533093

آدرس:بروجرد_خیابام مدرس شهرداری مرکزی

شهرداری منطقه سه

شماره تماس :06642506951-2

شماره فکس :06642535888

آدرس:بروجرد_بلوار شهرداری_شهرداری منطقه سه

شهرداری منطقه دو

شماره تماس :06642612003-4

آدرس:بروجرد_خیابان حافظ جنوبی_شهرداری منطقه دو

شهرداری منطقه یک

شماره تماس :06642616160

شماره فکس :06642616162

آدرس:بروجرد_فاز اول میدان قیام طبقه دوم

دی ان ان