X

اخبار شهرداری بروجرد

دسته ها

اخبار شهرداری بروجرد

تمامی مسیرهای فرعی ورود به شهر مسدود شدند

تمامی مسیرهای فرعی ورود به شهر مسدود شدند

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
آگهی مناقصه سازمان مدیریت پسماند برای برون سپاری عملیات حوزه خدمات شهری در ناحیه مرکزی شهر

آگهی مناقصه سازمان مدیریت پسماند برای برون سپاری عملیات حوزه خدمات شهری در ناحیه مرکزی شهر

مهلت شرکت در مناقصه: 14 اسفد 98

نویسنده: ravabtomumi
0 نظرات
با دستان توانمند پرسنل شهرداری صورت پذیرفت: بازگشت بنز 2624 حمل زباله به خط کاری پس از گذشت 5 سال

با دستان توانمند پرسنل شهرداری صورت پذیرفت: بازگشت بنز 2624 حمل زباله به خط کاری پس از گذشت 5 سال

نویسنده: ravabtomumi
0 نظرات
خانه تکانی شهرداری بروجرد برای استقبال از نوروز آغاز شد.

خانه تکانی شهرداری بروجرد برای استقبال از نوروز آغاز شد.

نویسنده: ravabtomumi
0 نظرات
100 تن نمک و ماسه برای بازگشایی خیابان های بروجرد استفاده شد.

100 تن نمک و ماسه برای بازگشایی خیابان های بروجرد استفاده شد.

نویسنده: ravabtomumi
0 نظرات
اجرای مستمر طرح آموزش مدیریت تفکیک پسماند با حضور کارشناسان آموزش سازمان مدیریت پسماند در مدارس سطح شهر

اجرای مستمر طرح آموزش مدیریت تفکیک پسماند با حضور کارشناسان آموزش سازمان مدیریت پسماند در مدارس سطح شهر

نویسنده: ravabtomumi
0 نظرات
سرپرست سازمان مدیریت پسماند از تحویل غرفه های بازیافت جهت جانمایی در سطح شهر و اجرای طرح تفکیک پسماند در مبدا خبر داد.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند از تحویل غرفه های بازیافت جهت جانمایی در سطح شهر و اجرای طرح تفکیک پسماند در مبدا خبر داد.

نویسنده: ravabtomumi
0 نظرات
سرپرست سازمان مدیریت پسماند از ساخت نقاهتگاهی جهت نگهداری سگهای بدون صاحب خبر داد.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند از ساخت نقاهتگاهی جهت نگهداری سگهای بدون صاحب خبر داد.

نویسنده: ravabtomumi
0 نظرات
معاون خدمات شهری بروجرد: ۴۰۰ تن شن و نمک پاشی در معابر بروجرد انجام شد.

معاون خدمات شهری بروجرد: ۴۰۰ تن شن و نمک پاشی در معابر بروجرد انجام شد.

نویسنده: ravabtomumi
0 نظرات
بهسازی معبر کف سرای حافظیه آغاز شد.

بهسازی معبر کف سرای حافظیه آغاز شد.

نویسنده: ravabtomumi
0 نظرات
ریاست سازمان مدیریت پسماند از نصب و راه اندازی آزمایشی سامانه مسیر نمای تردد خودرو (GPS) بر روی ناوگان موتوری این سازمان خبر داد.

ریاست سازمان مدیریت پسماند از نصب و راه اندازی آزمایشی سامانه مسیر نمای تردد خودرو (GPS) بر روی ناوگان موتوری این سازمان خبر داد.

نویسنده: ravabtomumi
0 نظرات
طی جلسه ای با حضور معاونت محترم خدمات شهری عملکرد انجمن پایشگران سبزگستر بروجرد در تفکیک زباله از مبدأ مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

طی جلسه ای با حضور معاونت محترم خدمات شهری عملکرد انجمن پایشگران سبزگستر بروجرد در تفکیک زباله از مبدأ مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

نویسنده: ravabtomumi
0 نظرات
ناحیه بندی جدید مناطق خدمات شهری بروجرد به انجام رسید.

ناحیه بندی جدید مناطق خدمات شهری بروجرد به انجام رسید.

نویسنده: ravabtomumi
0 نظرات
شروع طرح آموزش و فرهنگ سازی مدیریت پسماند، تفکیک از مبدأ و بازیافت در مدارس و مراکز آموزشی شهرستان بروجرد

شروع طرح آموزش و فرهنگ سازی مدیریت پسماند، تفکیک از مبدأ و بازیافت در مدارس و مراکز آموزشی شهرستان بروجرد

نویسنده: ravabtomumi
0 نظرات
نقشه راه و برنامه های آتی سازمان مدیریت پسماند توسط شهردار محترم در جلسه شورای این سازمان ترسیم شد.

نقشه راه و برنامه های آتی سازمان مدیریت پسماند توسط شهردار محترم در جلسه شورای این سازمان ترسیم شد.

نویسنده: ravabtomumi
0 نظرات
RSS
دی ان ان