جلسه کمیسیون اقتصاد مقاومتی ( جذب سرمایه گذار ) شورای اسلامی شهر بروجرد

موضوع اول : 
بحث و گفتگو پیرامون ساماندهی تپه چغا شامل : 
نصب گاردریل و آسفالت نقاط ضروری 
ساماندهی و آماده سازی المان میدان تپه چغا واقع در روبروی هتل زاگرس 
عریض نمودن خیابان روبروی هتل زاگرس 
تعیین تکلیف مخزن آب 
موضوع دوم : 
بررسی نتیجه موضوع کارشناسی سهم شهرداری ازپروژه فاز 2 مجتمع امام رضا (علیه السلام ) واقع در میدان قیام

RSS
12345678
دی ان ان