جلسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی شورای اسلامی شهر بروجرد


موضوع : برگزاری همایش ملی روز نکو داشت بروجرد 

نکات مهم : 
تشکیل کارگروه مشترک بین دستگاههای ذیربط جهت برگزاری همایش
انجام اقدامات لازم در راستای برگزاری همایش 
بحث و گفتگو پیرامون معرفی توانمندیهای بروجرد در سطح کشور 
استفاده از ایده ها و روش های نوین ایجاد درآمد پایدار با استفاده ازظرفیت و پتانسیل های گردشگری بروجرد 
معرفی ابنیه ها و مراکز تاریخی و گردشگری و صنایع دستی و سوغات بروجرد 
 

جلسه كميسيون فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی شورای اسلامی شهر بروجرد

دوشنبه 11 تیر ماه 1397
موضوع بخش اول : پارک بانوان 
اهم مباحث :
بررسی میزان درآمد پارک بانوان ، وضعیت نیروی انسانی ، امکانات موجود در پارک ، وضعیت غرفه ها 
موضوع بخش دوم : 
لزوم معرفی اماکن تاریخی و گردشگری بروجرد در پارکها و مکانهای استقرار مسافرین 
معرفی و شناساندن صنایع دستی و سوغات بروجرد 
تهیه طرح ساماندهی وضعیت میدان آیت ا... بروجردی (ره) 
ورودی باغ فدک و ... 

جلسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی شورای اسلامی شهر بروجرد

دوشنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۷
ساعت ۸ صبح 
موضوع : ساماندهی وضعیت سالن های ورزشی تحت نظارت شهرداری بروجرد
اهم مباحث : 
انتظار برنامه ریزی مناسب جهت استفاده شهروندان از سالن های ورزشی شهرداری 
در اختیار نهادن نیروهای متخصص جهت ارائه خدمات در سالن های ورزشی 
کفپوش نمودن ورزشگاه رسالت

جلسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی شورای اسلامی شهر بروجرد

موضوع :
هم اندیشی با دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد در رابطه با برگزاری همایش مشترک بین دانشگاه و شورای اسلامی شهر و 
شهرداری بروجرد 
اهم مباحث :
پیشنهاد عنوان توسعه پایدار گردشگری با رویکرد حفظ محیط زیست برای برگزاری همایش 
برگزاری کارگاههای آموزشی در کنار همایش با استفاده از تجارب اساتید دانشگاه 
تشکیل کمیته مشترک بصورت تخصصی با مشخص نمودن عنوان و موضوع اصلی همایش و محورهای آن 
طراحی سایت و پوستر همایش

RSS
12
دی ان ان