جلسه کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بروجرد

یکشنبه 3 تیر ماه 1397
ساعت 10:30 دقیقه صبح 
موضوعات : 
بحث ساماندهی ورودیهای شهر از سمت جاده اراک ، خرم آباد و ملایر
پیاده راه خیابان جعفری ، پل عابر میدان شهدا ، میدان قیام 
بررسی وضعیت ترمینال غرب ( جاده ملایر ) 
تعیین تکلیف تله سیژ تپه چغا
وضعیت روشنایی و فضای سبز پارکها

RSS

انتخابگر پوسته

دی ان ان