X

اخبار شهرداری بروجرد

دسته ها

اخبار شهرداری بروجرد

پرداخت الکترونیکی قبوض عوارض نوسازی شهروندان بروجردی امکانپذیر شد.

پرداخت الکترونیکی قبوض عوارض نوسازی شهروندان بروجردی امکانپذیر شد.

نویسنده: ravabtomumi
0 نظرات
جلسه کمیسیون فنی ،تخصصی و املاک شورای اسلامی شهر بروجرد

جلسه کمیسیون فنی ،تخصصی و املاک شورای اسلامی شهر بروجرد


موضوع : 

بازدید از محل املاک و پرونده های ارجاع داده شده به کمیسیون جهت تصمیم گیری 

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه كميسيون فنی، تخصصی و املاک شورای اسلامی شهر بروجرد

جلسه كميسيون فنی، تخصصی و املاک شورای اسلامی شهر بروجرد

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه كميسيون فنی ، تخصصی و املاک شورای اسلامی شهر بروجرد

جلسه كميسيون فنی ، تخصصی و املاک شورای اسلامی شهر بروجرد

دوشنبه 11 تیر ماه 1397
موضوع : 
قرائت نامه های کمیسیون و بررسی پرونده های ساختمانی دارای تخلفات ساخت و ساز 
بحث و گفتگو پیرامون وضعیت املاک مورد تهاتر با سازمان تأمین اجتماعی 

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه کمیسیون فنی، تخصصی و املاک شورای اسلامی شهر

جلسه کمیسیون فنی، تخصصی و املاک شورای اسلامی شهر

با موضوع : جانملیی زمین مناسب جهت نیروی انتظامی

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه کمیسیون فنی، تخصصی و املاک شورای اسلامی شهر بروجرد

جلسه کمیسیون فنی، تخصصی و املاک شورای اسلامی شهر بروجرد

موضوع : 
بررسی پرونده های ملکی دارای ساخت و ساز و نامه های رسیده به کمیسیون 
بحث و تبادل نظر پیرامون پیشنهاد احداث مخزن آب در تپه چغا جهت تأمین آب شرب

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه کمیسیون فنی ، تخصصی و املاک شورای اسلامی شهر بروجرد

جلسه کمیسیون فنی ، تخصصی و املاک شورای اسلامی شهر بروجرد

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه کمیسیون فنی ، تخصصی و املاک شورای اسلامی شهر بروجرد

جلسه کمیسیون فنی ، تخصصی و املاک شورای اسلامی شهر بروجرد

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه کمیسیون فنی ، تخصصی و املاک شورای اسلامی شهر بروجرد

جلسه کمیسیون فنی ، تخصصی و املاک شورای اسلامی شهر بروجرد

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه کمیسیون فنی ، تخصصی و املاک

جلسه کمیسیون فنی ، تخصصی و املاک

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه کمیسیون فنی، تخصصی و املاک شورای اسلامی شهر بروجرد

جلسه کمیسیون فنی، تخصصی و املاک شورای اسلامی شهر بروجرد

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه کمیسیون فنی ، تخصصی و املاک شورای اسلامی شهر بروجرد

جلسه کمیسیون فنی ، تخصصی و املاک شورای اسلامی شهر بروجرد

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه کمیسیون فنی، تخصصی و املاک شورای اسلامی شهر بروجرد

جلسه کمیسیون فنی، تخصصی و املاک شورای اسلامی شهر بروجرد

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه كميسيون فني ، تخصصي و املاك شوراي اسلامي شهر بروجرد

جلسه كميسيون فني ، تخصصي و املاك شوراي اسلامي شهر بروجرد

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه كميسيون فني ، تخصصي و املاك شوراي اسلامي شهر بروجرد

جلسه كميسيون فني ، تخصصي و املاك شوراي اسلامي شهر بروجرد

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
RSS
دی ان ان