خانه تکانی شهرداری بروجرد برای استقبال از نوروز آغاز شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری؛ با عنایت به بارندگی های برف ایام اخیر و توزیع مخلوط نمک و ماسه برای بازگشایی معابر، نیاز به نظافت خیابانهای سطح شهر به جد حس می شد.

در همین راستا شهرداری بروجرد با بسیج امکانات و پرسنل خود اقدام به شستشوی کلیه خیابان ها، معابر و باکس های زباله سطح شهر در قالب دو شیفت کاری و طرحی دوره ای نموده است تا ضمن حفظ نظافت و پاکیزگی شهر به استقبال ایام نوروز نیز رفته باشد.

انتخابگر پوسته

دی ان ان