با دستان توانمند پرسنل شهرداری صورت پذیرفت: بازگشت بنز 2624 حمل زباله به خط کاری پس از گذشت 5 سال

سرپرست «سازمان مدیریت پسماند» ضمن بیان مطلب فوق افزود: در ادامه روند بهبود وضعیت ناوگان موتوری شهرداری و ارائه خدمات بهینه و مطلوب به شهروندان، خودرو بنز حمل زباله ضمن تعمیر اساسی به دستگاه پرس زباله (هاپر) تجهیز و پس از گذشت 5 سال به خط کاری بازگشت.

سپهر دارابی در ادامه افزود: کلیه مراحل تعمیر اساسی موتور، گاردون و قفل گاردون، جعبه فرمان و ... توسط پرسنل و تعمیرکاران صورت پذیرفته که این امر موجب کاهش هزینه های مالی و صرفه جویی اقتصادی شده است.

وي در انتها خاطرنشان کرد: در راستای تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی»، در 5 ماهه گذشته اقدامات عملی موثری آغاز و تاکنون بیش از 13 دستگاه خودرو مورد بازسازي و تعميرات اساسي قرار گرفته است و اين طرح تا بازسازي كامل ناوگان موتوری سازمان ادامه خواهد داشت.

انتخابگر پوسته

دی ان ان