آگهی مناقصه سازمان مدیریت پسماند برای برون سپاری عملیات حوزه خدمات شهری در ناحیه مرکزی شهر

آگهی مناقصه سازمان مدیرت پسماند در خصوص برون سپاری عملیات جمع آوری، حمل و دفن زباله های شهری و تنظیف معابر، انهار و لایروبی جداول ناحیه مرکزی شهر به شرکت های ذیصلاح (نوبت اول)

انتخابگر پوسته

دی ان ان