6 اسفند 1398

آگهی مناقصه سازمان مدیریت پسماند برای برون سپاری عملیات حوزه خدمات شهری در ناحیه مرکزی شهر

آگهی مناقصه سازمان مدیرت پسماند در خصوص برون سپاری عملیات جمع آوری، حمل و دفن زباله های شهری و تنظیف معابر، انهار و لایروبی جداول ناحیه مرکزی شهر به شرکت های ذیصلاح (نوبت اول)

Print
دی ان ان