10 فروردین 1399

تمامی مسیرهای فرعی ورود به شهر مسدود شدند

▫️به گزارش مدیریت ارتباطات، با عنایت به اعمال محدودیت تردد برای خودروهای با پلاک غیربومی در محورهای منتهی به شهر بروجرد و انجام تست غربالگری جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا، روز گذشته تمامی مسیرهای فرعی ورود به شهر به همت پرسنل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مسدود شدند.

▫️لذا هم اکنون  امکان تردد ترافیک به درون و خارج از شهر صرفاً از میادین زائران کربلا و آیت ا... بروجردی میسر می باشد.
 

 

Print
دی ان ان