10 فروردین 1399

با توجه به شیوع ویروس کرونا کلیه مسیرهای منتهی به تپه شهدا و پارک فدک توسط سازمان سیما و منظر تا اطلاع ثانوی مسدود گردید .

 

 

Print
دی ان ان