17 فروردین 1399

رنگ آمیزی پلکان آبنمای پله ای تپه شهدا

یادآوری می شود در طرح آبمای پله ای، آب بر روی پله های تپه شهدا جریان یافته و نهایتاً وارد حوضچه ای در پایین دست تپه می گردد. ضمناً مسیر جریان آب نیز در این طرح نورپردازی خواهد شد.


 

Print
دی ان ان