بازدید میدانی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از پروژه بازسازی نهر خیابان بهار و انتهای خیابان بهارستان

به گزارش مدیریت ارتباطات، با توجه به شرایط مساعد جوی، عملیات بهسازی نهر انتهای خیابان بهارستان از مورخ امروز مورخ 99/1/26 مجدداً در دستورکار شهرداری قرار گرفته است.

بنابر این گزارش، در این پروژه، بخش های آسیب دیده از سیلاب بهار 98، نقاط کم عرض و یا دارای پیچ تند (که منجر به طغیان آب از دیواره های نهر می شدند) شناسایی و نسبت به ترمیم و یا بهسازی آنها اقدام شده است.

امروز شهردار محترم به همراه اعضای محترم شورای اسلامی شهر از عملیات عمرانی صورت پذیرفته در این پروژه ها بازدید به عمل آوردند. 

گفتنی است تاکنون پروژه های بازسازی نهر خیابان بهار و انتهای خیابان بهارستان به ترتیب به میزان 50 و 42 پیشرفت فیزیکی داشته اند.

انتخابگر پوسته

دی ان ان