بازدید شهردار محترم و اعضای شورای اسلامی شهر از پروژه احداث میدان بزرگ احداث میدان آیت ا... نجفی بروجردی کلید خورد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری؛ با هدف «هویت بخشی به ورودی شهر»، « روان سازی ترافیک در مدخل ورودی شهر و کاهش سرعت  وسایل نقلیه»، « حذف پیچ خطرناک ورودی شهر»، «جانمایی پایانه مسافربری در ورودی شهر»، « حذف تقاطع پر خطر شهرک شهید محمد بروجردی» و « ایجاد فرصتی مناسب جهت معرفی شهر و صنایع دستی آن» عملیات احداث میدان بزرگ احداث میدان آیت ا... نجفی بروجردی در پیچ قلعه حاتم در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

بنابر این گزارش؛ میزان خاکبرداری مورد نیاز برای احداث این میدان که در مساحتی بالغ بر۸۰ هزار متر مربع و با شعاع ۱۵۰ متر در ورودی شهر از سمت ملایر جانمایی شده است، ۶۰ هزار متر مکعب بوده که از ابتدای دی ماه سال ۹۸ تاکنون به میزان ۱۸ هزار مترمکعب خاکبرداری به انجام رسیده است.

شهردار بروجرد به همراه اعضای شورای اسلامی شهر امروز مورخ ۹۹/۱/۲۶ ضمن بازدید میدانی از این پروژه از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پروژه قرار گرفتند.

انتخابگر پوسته

دی ان ان