احداث اولین باغ قرآنی غرب کشور در بروجرد

به گزارش مدیریت ارتباطات، عملیات احداث باغ قرآنی در قطعه زمینی به مساحت ۶۰۰۰ مترمربع در ضلع شرق باغ فدک آغاز گردید. 

در حال حاضر عملیات تسطیح و آماده سازی زمین و چاله کنی جهت کاشت انواع نهال های مثمر (انجیر، انار، انگور، زیتون و ...) در حال اجرا می باشد.

انتخابگر پوسته

دی ان ان