4 اردیبهشت 1399

آبنمای پله ای تپه شهدا به بهره برداری رسید.

به گزارش مدیریت ارتباطات؛ آبنمای پله ای تپه شهدا در مسیر حدفاصل المان «من بروجرد را دوست دارم» تا مسیر پایین دست تپه با اجرای نورپردازی مسیر به طول تقریبی 180 متر به بهره برداری رسید.

یادآوری می شود در این طرح آب بر روی پله های تپه جریان یافته و نهایتاً وارد حوضچه ای واقع در انتهای مسیر می شود.

 

Print
دی ان ان