شهردار بروجرد از قول مساعدت مدیر عامل «شرکت بازآفرینی شهری ایران» برای آزاد سازی حریم آرامگاه امام زاده جعفر(ع) خبر داد.

شهردار بروجرد ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: طی جلسه ای که با حضور حاج عباس گودرزی نماینده محترم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، مهندس خالقی مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان و مسئول راه و شهر سازی شهرستان با دکتر عبوری «مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران» برگزار شده بود به بحث و تبادل نظر در خصوص پیاده راه سازی خیابان جعفری، عدم تناسب فازهای تازه ساخت میدان قیام با یکدیگر، آزاد سازی حریم آرامگاه امام زاده جعفر(ع) و تخصیص قیر مورد نیاز شهرستان پرداخته شد.

 

دکتر جافری در ادامه از قول مساعدت دکتر عبوری مبنی بر اختصاص اراضی به شهرداری برای آزاد سازی حاشیه آرامگاه امام زاده جعفر(ع) خبر داد و تصریح کرد: با انجام این مهم شهرداری قادر به آزاد سازی 10 الی 12 پلاک مورد نظر خود در حاشیه امام زاده جعفر(ع) خواهد بود.

انتخابگر پوسته

دی ان ان