15 اردیبهشت 1399

بازدید میدانی شهردار محترم از مراحل نهایی زیرسازی بلوار شهید محمد بروجردی

به گزارش مدیریت ارتباطات؛ عملیات زیرسازی ضلع غربی بلوار شهید محمد بروجردی که از اواخر سال ۹۸ در حد فاصل پیچ قلعه حاتم تا میدان شهید هوشنگ معظمی گودرزی به طول تقریبی یک کیلومتر در دستور کار شهرداری قرار گرفته است هم اکنون با اجرای پنج لایه زیرسازی (هر یک به ارتفاع ۲۰ سانتیمتر) مراحل نهایی خود را سپری می‌کند.

بنابراین گزارش؛ در صورت مساعدت شرایط جوی عملیات زیرسازی تا ۱۵ روز آتی به اتمام خواهد رسید و اجرای بیس ریزی و آسفالت ریزی آغاز خواهد شد.

همچنین خاطرنشان می گردد، شهرداری بروجرد در نظر دارد بهسازی لاین شرقی بلوار را نیز پس از اتمام عملیات عمرانی در لاین غربی آن اجرایی نماید.

در انتها یادآوری می شود عرض کم لاین تندرو و مخاطرات ایمنی ناشی از آن برای ترافیک عبوری و همچنین عدم تعبیه آبرو خروجی در بلوار و به تبع تخریب تدریجی آسفالت بلوار بواسطه نفوذ تدریجی آب در آن از جمله دلایلی بود که سبب شد تا شهرداری بروجرد نسبت به تعریض و بهسازی این مسیر اقدام نماید.

امروز نیز دکتر رحیم جافری شهردار محترم در معیت معاون محترم «امور زیربنایی و ترافیکی» ضمن بازدید میدانی از محل پروژه، بر حسن انجام عملیات نظارت مستقیم داشتند.

Print
دی ان ان