15 اردیبهشت 1399

کاشت وسیع بذر درختچه «جارو» با هدف خودکفایی در تامین مصارف داخلی

به گزارش مدیریت ارتباطات، شهرداری بروجرد به منظور کاهش هزینه های جاری از طریق خودکفایی در تامین مصارف داخلی خود در حوزه های خدمات شهری، فضای سبز و غیره، اقدام به کشت جارو در اراضی تحت تملک خود به مساحت تقریبی ۱۸۰۰۰ مترمربع در نهالستان فلک الدین، بلوار شهید دستجردی و باغ فدک نموده است.

در همین راستا، ۱۵۰ کیلوگرم بذر این درختچه تهیه و مورد کشت قرار گرفته است که پیش بینی می شود منجر به برداشت ۲۰ تن از این محصول شود.

بنابر این گزارش؛ هم اکنون عملیات آماده سازی و بسترسازی اراضی و همزمان کاشت بذر درختچه در حال انجام می باشد.

Print
دی ان ان