16 اردیبهشت 1399

دال بتنی پل بین شهرک های شهرداری و ایثار نصب شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات، در پی بارش های شدید فروردین ماه ۹۸ و طغیان رودخانه های سطح شهر، شهرداری بروجرد به علت ارتفاع کم عرشه پل کانال فی مابین شهرک های شهرداری و ایثار، اقدام به تخریب این پل نمود تا با تسهیل در روند جریان آب، مانع از ورود آن به منازل اهالی شهرک ها شود.

در همین راستا از تاریخ ۹۸/۰۸/۲۶ پروژه اجرای دیواره سنگی کانال و نیز احداث پل روی آن با اعتبار ۸۰۰ میلیون تومان آغاز شد که امروز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۱۵ کار احداث پل بتنی روی کانال پس از انجام عملیات داربست بندی و بتن ریزی به اتمام رسید.

Print
دی ان ان