9 دی 1397

اجرای زیرسازی و بیس ریزی در مسیرهای حفاری راستگرد محور کمربندی به انتهای خیابان قائم ( ۴۲ دستگاه ) و کنار دیوار باغ بیرجندی جنب پارک مادر

Print
دی ان ان