21 خرداد 1399

آغاز‍ اجرای طرح آموزش خانه به خانه مدیریت تفکیک پسماند در شهر بروجرد

به گزارش مدیریت ارتباطات، طرح  آموزش چهره به چهره مدیریت تفکیک از مبدا مواد خشک بازیافتی، توسط مروجین شرکت نهال کاران صدرای البرز در سطح شهر آغاز شد.

در این طرح، کارشناسان آموزش دیده شرکت مذکور با حضور در درب منازل شهروندان بروجردی نسبت به آموزش مدیریت تفکیک زباله اقدام کرده و بسته های فرهنگی را در اختیار خانواده ها قرار می دهند.

بنابر این گزارش، درحال حاضر این طرح آموزشی از شهرک امام (ره) و منطقه مدرس آغاز شده و در ادامه در باقی محله های سطح شهر و شهرک ها ادامه پیدا خواهد کرد.

گفتنی است در طرح پیشنهادی این شرکت (که تحت نظر سازمان مدیریت پسماند فعالیت می کند)، در زمان جمع آوری زباله های خشک، بسته های تشویقی به شهروندان ارائه می گردد.


 

Print
دی ان ان