4 بهمن 1397

گزارش فعالیت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر (شماره ۵۰)

اعضای کمیسیون حاضر در جلسه: آقای محمد پرهام، آقای رضا بهنود، آقای فریبرز محسنی، آقای موسی نیکوکار، آقای محمد ابراهیم بیاتی

 

اعضای شورا که به عنوان مهمان در کمیسیون حضور داشتند: خانم اشرف چگنی، آقای داوود گودرزی

 

موضوع جلسه: بررسی درخواست های رسیده به کمیسیون

 

نتایج: درخواست ها مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص آنها با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری تصمیم گیری به عمل آمد

 

در خصوص آن دسته از اقشار مختلف مردم بروجرد که تمایل به شرکت در جلسات رسمی و علنی شورا دارند مقرر گردید با ارائه کارت ملی و مشخصات و با توجه به محدودیت ظرفیت پذیرش مهمان با هماهنگی با واحد روابط عمومی به جلسات شورا دعوت شوند.

 

حضور خبرنگاران محترم نیز با ارائه کارت ملی و آی دی کارت خبرنگاری با توجه به ظرفیت بلامانع می باشد.

Print
دی ان ان