ریاست شورای اسلامی شهر در حاشیه مراسم بزرگداشت اولین سالگرد دکتر حافظی از نصب سردیس های مفاخر و مشاهیر بروجرد در محوطه روبروی المان «من بروجرد را دوست دارم» خبر داد.

انتخابگر پوسته

دی ان ان