ساخت پورتال شهر الکترونیک

ساخت پورتال

پورتال شهر الکترونیک شهرداری بروجرد با هدف ارائه خدمات الکترونیک به همشهریان در حال ساخت می باشد.

از اهداف اصلی این پورتال

شفاف سازی و ایجاد ارتباط نزدیکتر با مسئولین و همشهریان و ارائه راهنمایی های لازم جهت دریافت خدمات مختلف شهرداری می باشد

انتخابگر پوسته

دی ان ان