گزارشی از شاخص عملکرد 5 ماه اخیر حوزه معاونت عمرانی و شهرسازی

اجرای بتن ریزی:  7684 مترمربع
میدان شهدا، کوچه منیری*کوی مخابرات، کوچه گلریز یک*کوی اسدآباد، کوچه نصر یک*شهرک اندیشه،کوچه های : یاس 9 – گلستان 5 – گلستان 16*خیابان سناعی، کوچه سعدی روزبهانی*میدان عشایر، پمپ گاز*خیابان سعدی، کوچه کلاه فرنگی*میدان شهدا، کوچه مهمانسرای نوید*خیابان گلسرخی، کوچه کشاورز*میدان شهدا، کوچه منیری و ...

اجرای آسفالت: 26355 مترمربع
میدان قیام*کنار جداول خیابان سپاه*خیابان کاج و انشعابات*خیابان شهید قندی*کوی مخابرات*کوی اسلام آباد*کوی پزشکان*کنار جداول خیابان شهید قندی*دکترفاطمی*18متری جنوبی*آسفالت بلوار قلعه حاتم*مسیر حفاری های سطح شهر*لکه گیری سطح شهر و ...

اجرای کفپوش: 4200 مترمربع
خیابان های خرم*بهار*جعفری*وحدت*طالقانی*دکتر فاطمی*بلوار قلعه حاتم ( شهید بروجردی) و ...

انتخابگر پوسته

دی ان ان