150 دستگاه بخاری برقی به زلزله زدگان استان کرمانشاه اهدا شد

با توجه به افزایش تدریجی برودت هوا و نیاز به ارسال کمک های هدفمند برای زلزله زدگان، امروز ۱۵۰ دستگاه بخاری برقی توسط سازمان حمل و نقل بار و مسافر به زلزه زدگان استان کرمانشاه اهداء گردید.

 

 

انتخابگر پوسته

دی ان ان