جمع‌آوری روزانه برگ‌های پائیزه جهت تولید خاک برگ

💢فصل پاییز در شهر بروجرد با درختان سربه فلک کشیده در دو سوی خیابان ها علاوه بر زیبایی های خاص خود که موردتوجه شهروندان و گردشگران واقع می شود، همواره برای شهرداری به عنوان متولی پاکیزگی شهر بیانگر تلاش بیشتر است تا همزمان با آغاز برگ­ریزان درختان ضمن جمع آوری برگ های خشک، از وقوع گرفتگی های مسیر آبرفت های شهری جلوگیری نمایند.

 

💢جمع‌آوری برگ‌ها بصورت روزانه انجام می گیرد که پس از انتقال آن به مکان های تعیین شده، از آن برای تولید خاک برگ استفاده می شود.

 

انتخابگر پوسته

دی ان ان