جلسه رسمی شورای اسلامی شهر در مورخه 14 شهریور 96 برگزار شد

بسمه تعالی

جلسه رسمی شورای اسلامی شهر – ساعت ۸ صبح مورخه ۹۶/۶/۱۴
- متشکل از اعضای شورا
- سرپرست محترم شهرداری آقای مهندس یاراحمدی
- شهرداران محترم  مناطق ۱ و ۲ شهرداری
و مدیریت محترم امور مالی  تشکیل شد.

در این  جلسه ، موضوع بدهی ها و خصوصا حقوق های معوقه مورد  بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقررگردید با توجه به آغاز مهرماه و فصل بازگشایی مدارس، شهرداری حداقل   یک ماه از حقوق پرسنل را پرداخت نماید.

انتخابگر پوسته

دی ان ان