بروجرد نیازمند 40 دستگاه اتوبوس دیگر برای حمل ونقل درون شهری است

💢مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر گفت: با توجه به توسعه شهربروجرد، فرسوده بودن ناوگان اتوبوس رانی وافزایش اقبال شهروندان به استفاده ازوسایل نقلیه عمومی شهری تزریق 40 دستگاه اتوبوس جدید به این ناوگان ضروری است

 

💢وی در ادامه اظهار داشت: افزود: هم اکنون 100دستگاه اتوبوس درون شهری درسطح شهر بروجرد اقدام به جابجایی مسافرمی کنند که بیشترآنها عمرمفید خود را از دست داده و فرسوده هستند.

 

💢آقای محمد چاقویی بیان کرد: عمرمتوسط دستگاه های واحد اتوبوس رانی شهربروجرد 9 سال بوده که با ورود سالانه 10دستگاه اتوبوس می توان در راستای نوسازی این ناوگان گام برداشت.

 

💢 وی با اشاره به اینکه 50درصد ناوگان اتوبوسرانی بروجرد به بخش خصوصی واگذارشده است، اضافه کرد: هم اکنون درسطح شهر بروجرد 100دستگاه مینی بوس زیرنظراین سازمان فعالیت می کنند که تلاش خواهد شد با اخذ وام بانکی این ناوگان نیزنوسازی شوند.

 

💢مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر ادامه داد: در حال حاضریک هزارو 850 تاکسی در شهر بروجرد فعال هستند که تاکسی های فرسوده این ناوگان نیز درطرح تعویض ثبت نام شده اند.

 

انتخابگر پوسته

دی ان ان