كميسيون گردشگري و جذب سرمايه گذار خارجي شوراي اسلامي شهر بروجرد

💢موضوع : طرح جامع ساماندهي تپه چغا ، باغ و درياچه فدك

 

💢مباحث اصلي :

🔸 تهيه طرح جامع گردشگري ازمجموعه پل تاريخي قلعه حاتم ، تپه چغا ،مسير جاده ونايي، گلدشت و باغ فدك وشهربازي

🔸 معرفي جاذبه ها و اماكن تاريخي و گردشگري بروجرد با استفاده از بيلبوردها و استندهاي تبليغاتي در شهرهاي مجاور

🔸معرفي صنايع دستي و سوغات بروجرد به گردشگران

🔸تشكيل كارگروه با دعوت از ادارات مختلف از قبيل : اداره راه و شهرسازي،محيط زيست،شركت آب و فاضلاب ، جهاد كشاورزي، شهرداري ، ميراث فرهنگي و دانشگاه آزاد درمراحل بعد

 

 

انتخابگر پوسته

دی ان ان