26 آذر 1396

كميسيون نظارت شوراي اسلامي شهر بروجرد

💢موضوع :

 

الف : ادامه بحث جلسه هفته گذشته در خصوص مشخص شدن وضعيت افراد داراي شرايط بازنشستگي توسط شهرداری و اعلان نتیجه به شورای اسلامی شهر

 

ب : تمامي كارگران خدمات شهری طرف قرارداد با پیمانکار ، می بایست از حقوق و مزایای طبق قانون اداره کار بهره مند گردند. در غیر اینصورت شخص پیمانکار پاسخگو خواهد بود.

 

Print
دی ان ان