10 دی 1396

جلسه كميسيون مالي و برنامه ريزي اداري و بودجه شوراي اسلامي شهر بروجرد

💢موضوع :

🔸بررسي منابع درآمدي شهرداري

🔸 ارائه راهكار مناسب جهت افزايش در آمد

 

💢 از نكات مهم جلسه :

🔸كاهش ساخت و ساز و صدور پروانه از سال 1392 تا به حال

🔸شناسايي و معرفي مراكز تجاري غير مجاز به منظور اخذ عوارض شهرداري

🔸شناسايي املاكي كه در خيابانهاي اصلي شهر بدون در نظر گرفتن پاركينگ، احداث بنا نموده اند .

🔸تمامي پرونده هاي متقاضي تغيير كاربري مي بايست مصوبه شوراي اسلامي شهر را داشته باشند.

🔸اجراي طرح مميزي براي تعيين وضعيت تمامي مراكز تجاري سطح شهر

🔸تخفيف عوارض شهرداري مختص پرداخت هاي جاري است و شامل پرونده هاي داراي بدهي و اقساط دار و معوقه نمي شود.

🔸تشكيل كارگروه با توجه به مقتضيات بومي و بحث كارشناسي دقيق دفترچه عوارض محلي

 

Print
دی ان ان