جلسه كميسيون فنی، تخصصی و املاک شورای اسلامی شهر

با قرائت نامه ها و پرونده های مربوط به کمیسیون برگزار شد

 

انتخابگر پوسته

دی ان ان