جلسه کمیسیون گردشگری و جذب سرمایه گذار خارجی

💢موضوع : دومین جلسه کارگروه تخصصی طرح جامع ساماندهی تپه چغا و نواحی مرتبط با آن

 

💢اهم مباحث :

🔸برآورد اولیه هزینه ساخت تله کابین حدود 21 تا 22 میلیون یورو می باشد.

🔸تشکیل کارگروه اقتصادی و مالی جهت تأمین هزینه پروژه در کوتاهترین زمان ممکن

🔸تشکیل کارگروه اخذ مجوزها از ادارات ذیربط و تعیین بازده زمانی

🔸تشکیل کارگروه فنی و تخصصی جهت مکان یابی و مطالعات اجرایی طرح

🔸تشکیل کمیته تلفیق با حضور سه کارگروه تخصصی جهت انجام مذاکرات با نمایندگان شرکت اتریشی اجرا کننده و ورود به فاز اجرایی پروژه تله کابین

🔸ضرورت وجود طرح جامع و تهیه نقشه کاربری های موجود در طرح

 

انتخابگر پوسته

دی ان ان