جلسه كميسيون فني ، تخصصي و املاك شوراي اسلامي شهر

💢موضوع : پیرامون تعیین ارزش معاملاتی املاک در سال 1396

 

💢مکان جلسه : شهرداری منطقه یک

 

💢نکته مهم جلسه : از آنجا که ارزش معاملاتی پیشنهاداتی اداره دارائی نسبت به سالهای گذشته از افزایش غیرمنطقی برخوردار بوده و از طرفی کاهش های این ارزش معاملاتی در عمق کوچه ها و خیابانها منطقی محاسبه نشده است، مقرر گردید که کارشناسان محترم شهرداری با بررسی دقیق و تخصصی جهت تبادل نظر و تصمیم گیری نهایی به همراه نماینده شورای اسلامی شهر در جلسه اداره دارائی حضور بهم رسانند.

 

انتخابگر پوسته

دی ان ان