23 دی 1396

جلسه کمیسیون نظارت شوراي اسلامي شهر بروجرد

با موضوع  : انجام اقدامات لازم برای اجرايي نمودن  طرح طبقه بندي مشاغل براي آن دسته از پرسنل شهرداري  كه تا بحال از خدمات و مزاياي طرح مذكور بهره مند نشده اند.

 

Print
دی ان ان