28 دی 1396

امحاء 610 جام قلیان به مناسبت روز هوای پاک در بروجرد

همزمان با هفته هوای پاک، قلیان‌هایی که از ابتدای امسال طی گشت های مشترک واحد بهداشت شهرداری، شبکه بهداشت و درمان شهرستان و واحد اماکن نیروی انتظامی از قهوه خانه‎ها و سفره خانه‎های سنتی شهرستان ضبط شده بودند، در پارک فدک معدوم شدند.

 

 

 

 

 

 

 

Print
دی ان ان