30 دی 1396

جلسه کمیسیون نظارت شوراي اسلامي شهر بروجرد

💢این جلسه پیرو مذاکرات جلسات قبلی پيرامون اجرايي نمودن  طرح طبقه بندي مشاغل براي آن دسته از پرسنل شهرداري  كه تا بحال از خدمات و مزاياي طرح مذكور بهره مند نگرديده اند،تشكيل شد.

💢در پایان مقرر گرديد از مسئولين استاني ذيربط ، جهت برطرف نمودن مشكلات طرح طبقه بندی مشاغل  قشر زحمت كش شهرداری برای حضور در شورا  دعوت بعمل آيد.

 

Print
دی ان ان