30 دی 1396

جلسه كميسيون مالي و برنامه ريزي اداري و بودجه شوراي اسلامي شهر بروجرد

💢 نكات مهم جلسه :
🔸 پيشنهاد ايجاد توازن در سازمانهاي شهرداري جهت پرداخت هاي جاري و پرسنلي
🔸رسيدگي و بررسي وضعيت ارزش افزوده با دعوت از مسئولين ذيربط در جلسات آتي

 

Print
دی ان ان