30 دی 1396

جلسه کمیسیون اقتصاد مقاومتی و جذب سرمایه گذار

💢موضوع: بررسي مشكلات اردوگاه فرهنگي تربيتي شهداي فيال

💢مباحث اصلي جلسه  :
🔸اردوگاه دانش آموزي فيال از قدیمی ترین اردوگاههای کشور محسوب می شود که  در سال ۱۳۱۳ هجري شمسي ساخته شده است.
🔸پيشنهاد تهيه مكاني جديد جهت انتقال اردوگاه فيال با در نظر گرفتن معيارهایی ازقبیل : امنيت دانش آموزان ، جاده دسترسي مطلوب و ...
🔸تشكيل كارگروه تخصصي با حضور نمايندگان ادارات ذيربط جهت مكان يابي
🔸استمرار جلسات تعیین تکلیف اردوگاه فيال،  تا حصول  نتیجه قطعی

 

Print
دی ان ان