1 خرداد 1399

احداث درمانگاه شهرداری در آینده ای نزدیک

🔻 خبر خوش مدیر جوان واحد سرمایه گذاری شهرداری برای همکاران محترم و همشهریان عزیز بروجرد:

✨احداث درمانگاه شهرداری در آینده ای نزدیک✨

▫️ رسول عالم ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: بالاخره پس از مدت ها انتظار و مذاکره با سرمایه گذار پروژه درمانگاه شهرداری، توافقات اولیه برای اجرای این پروژه حاصل شد.

▫️ وی در ادامه افزود: در همین راستا امروز پنج شنبه مورخ یک خرداد ماه، طی بازدیدی میدانی از ساختمان اداری مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری برای احداث درمانگاه به عمل آمد، مقرر شد تا پس از ارسال مشخصات فنی ساختمان مذکور، در اولین فرصت، مقدمات شروع پروژه براساس شیوه نامه سرمایه گذاری انجام گیرد.

#مدیریتسرمایهگذاریومشارکتهایمردمی

Print
دی ان ان