17 بهمن 1396

جلسه كميسيون اقتصاد مقاومتي ( جذب سرمايه گذار )

💢 موضوع : بحث و تبادل نظر پيرامون پرونده ها و نامه هاي مربوط به كميسيون

💢نكات مهم جلسه :
🔸پيشنهاد كميسيون جهت افزايش نرخ كرايه اتوبوس و تاكسي در سال جديد
🔸بررسي وضعيت كشتارگاه
🔸استفاده از پتانسيل بخش خصوصي در كشتارگاه

 

 

Print
دی ان ان