28 بهمن 1396

گزارش تصویری از مجموعه فعالیت های اکیپ های خدمات شهری در سطح منطقه ۱ برای رفع آبگرفتگی و بازگشایی معابر

 

 

 

 

 

Print
دی ان ان