كميسيون فني ، تخصصي و املاك شوراي اسلامي شهر بروجرد

💢اهم مباحث مطرح شده :

🔸ارائه گزارش از وضعيت ميزان دارائي و املاك موجود در شهرداري
🔸ارائه راهكار مناسب جهت استفاده  از املاك در برطرف نمودن نيازهاي مالي شهرداري  
🔸پيشنهاد انجام مزايده های شهرداری به صورت حضوري و شفاف
🔸بحث تهاتر زمين هاي پيشنهادي به سازمان تأمين اجتماعي

 

انتخابگر پوسته

دی ان ان